Nakano Koga, Silvia Mirlene, e Olivier Bégin-Caouette. 2022. “¿Una iencia oordinada? evisitando os ntentos e a coordinación e a investigación académica”. EVISTA ELETRÔNICA ESQUISEDUCA 14 (33):137-63. https://doi.org/10.58422/repesq.2022.e1210.